Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
Voor wie

Voor wie

U vraagt zich af of u het maximale uit uw organisatie haalt. De waan van de dag regeert, de focus ligt te weinig op klanten en innovatie. Wij werken met u en uw medewerkers aan de strategie, de structuur en een aanmoedigingscultuur. Dit doen wij met onze unieke iPM methode volgens het principe voor doen, samendoen en zelf doen. Ons team met specialisten helpt u en uw organisatie duurzaam betere resultaten te realiseren. Dankzij klantketens, KPI’s die wél werken en teamontwikkeling behaalt u uw strategische doelstellingen.

Voor bedrijven

Een goede uitvoering van de strategie wordt gezien als een uitdaging voor vele organisaties. Een belangrijke onderliggende oorzaak voor deze strategieproblematiek is een te rigide functionele inrichting van de besturing van een organisatie: het organogram is heilig.

iPM Partners is hierin fundamenteel anders. Door middel van onze aanpak, KPI’s die wél werken en teamontwikkeling boekt u de blijvend betere resultaten die u zo vurig wenst.

Voor het onderwijs

Een goede basis leggen voor een mooie toekomst van jongeren’. Het passievol vervullen van die droom geeft het werk in het onderwijs betekenis en maakt het mooi. Dit is het vertrekpunt. Maar goed onderwijs geven klinkt wel gemakkelijker dan het is. Hierbij geloven wij in krachtige onderwijsinhoud, sterke en vitale teams en een goede tactiek hoe we het werk met elkaar uitvoeren.

Met de iPM Methode voor het onderwijs mobiliseren we uw organisatie om studenten echt op één te zetten. Een aanmoedigende aanpak die de samenwerking binnen en over teams versterkt, processen en systemen verbetert, werkplezier verhoogt en kwaliteit en onderwijsresultaten laat leven en verbetert.

Voor publiek domein

Al sinds haar oprichting biedt iPM Partners oplossingen voor organisaties binnen het publiek domein. Onze specialisten spreken de taal van gemeenten, provincies en waterschappen. Deze organisaties hebben te maken met uiteenlopende opgaves, processen en thematiek, rekening houdend met de wetmatigheid en doelmatigheid. Door de jaren heen zijn de uitdagingen vaak extra complex geworden, zowel binnen het sociaal domein als het fysieke domein. Hoe kan de gemeente een passend antwoord geven op thema’s als als wonenruimtelijke ordening, jeugdzorg, duurzaamheid en de arbeidsmarkt. iPM Partners helpt gemeenten en andere overheidsinstanties hiermee.

Voor de zorg

Samenwerken met zorgklanten doen wij al jaren en wij weten wat hierbij belangrijk is. Voor hun cliënten is er maar één wens, zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Een goed leven dus. Het met passie vervullen van die wens geeft het werk in de zorg betekenis en maakt het mooi. Om succesvol te zijn, geloven wij in krachtige zorginhoud, sterke en vitale resultaatgerichte teams en een goede heldere tactiek van hoe we het werk met elkaar doen.

Met de iPM Methode voor de zorg werken we met u aan het verbeteren van uw zorglogistieke processen en systemen, maken we uw teams sterker en vitaler, maken we KPI’s en teamplannen levend, versterken we zo de kwaliteitsborging en -cultuur en zetten we de digitale zorgassistent in om pieken er uit te halen. We werken met u op een aanmoedigende manier aan het vergroten van uw lerend vermogen, waarin sturen en verbeteren gewoon onderdeel is van het dagelijks werk.

Voor woningcorporaties

Woningcorporaties zien de behoeften van huurders veranderen. Zij vragen om een steeds diverser, betaalbaar en duurzaam woningaanbod dat niemand uitsluit. En ze verlangen een service die past bij deze digitale eeuw: efficiënt waar mogelijk, warm en persoonlijk wanneer nodig. Dit vraagt van woningcorporaties een meer naar buiten gerichte organisatie en een soepelere samenwerking met partners.

De iPM Methode gaat u daarbij helpen. Met uw mensen, huurders en netwerkpartners werken wij aan wendbare en klantgerichte processen en een aanmoedigingscultuur. Dit vergroot de huurders-tevredenheid en tegelijk de effectiviteit en financiële gezondheid van uw corporatie.