Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
STC-Group: met de iPM-methode op koers naar een mooie toekomst
Deel deze klantcase

STC-Group: met de iPM-methode op koers naar een mooie toekomst

Bij STC bouwen leerlingen aan hun toekomst in de scheepvaart, logistiek, haven en procesindustrie. Net zo bouwt de onderwijsinstelling zelf aan de toekomst. Waar willen ze als organisatie naar toe en wat is daarin de rol van alle afdelingen? Hoe optimaliseer je de teamperformance en stimuleer je de dialoog tussen het team en de directie? iPM Partners heeft de collectieve ambitie van STC concreet gemaakt en gezorgd voor een organisatie-brede, gemeenschappelijke taal – zodat de onderwijsinstelling kan afkoersen op een mooie toekomst.

Vraag

In de maatschappij is er een wereldbrede ontwikkeling te zien, waarbij de studenten zélf regie hebben over hun leerproces. Bij STC was er behoefte om die transitie ook bij de onderwijs- en managementteams plaats te laten vinden. Zo’n ‘bottom up’ mentaliteit past beter bij organisaties anno nu, waar ruimte is voor flexibiliteit binnen een kader en ieder team verantwoordelijk is voor zijn eigen resultaat. Maar eigenaarschap of synergie tussen teams creëer je niet zomaar. Dit vraagt bijvoorbeeld om een organisatie-brede dialoog, gericht op het ontdekken van de gezamenlijke ambitie. Om al deze redenen werd er een beroep gedaan op iPM Partners.

Aanpak

Samen met iPM Partners zijn de volgende stappen gezet:

  • 30 onderwijs- en managementteams hebben een Teams in Beeld (TiB) traject gevolgd. Zo is precies in kaart gebracht waar de ambities van het team liggen, welke kansen men ziet en wat de student hiervan merkt.
  • Het concretiseren van de groeiambitie. Teams leren om uit de waan van de dag te blijven en stil te staan bij wat ze écht willen.
  • Benoemen welke (kleine) stappen al voor verbeteringen kunnen zorgen; waar kunnen we morgen al mee starten en waar willen we met de zomer staan?
  • Samen ontdekken welke leiderschapsstijl bij het team past en hoe de leider de groei van het team kan stimuleren.
  • Door het meenemen en begeleiden van de HR-adviseurs wordt de verbinding versterkt tussen HR en colleges (teams, leiders en directie) en krijgt HR, directie en CvB inzicht in welke thema’s er overkoepelend spelen. Daardoor ontstaat een integraal beeld waar kansen en ambities liggen om STC breed aan te vliegen. Hiermee zorgen we ook voor borging in de organisatie ten gunste van de student.
  • Het bevorderen van de zelforganisatie.

Resultaat

Door het traject is helder in beeld gebracht waar de teams binnen STC nu staan en waar ze naar toe willen. Startpunt en eindbestemming moeten immers bekend zijn voor je vervolgstappen kunt bepalen. Door alle teams te laten werken volgens dezelfde methodiek is STC-breed een gemeenschappelijke taal ontstaan. Dit bevordert de synergie en samenwerking. De sessies gaven volgens de deelnemers energie en sloten goed aan.

Collegedirecteur Hans Wentink: “Er is een verandering gestart. De sessies hebben ervoor gezorgd dat die veranderingen ook gedragen werden.” De teams zijn door het traject bovendien zelfbewuster geworden. Collegedirecteur Ellen Lok: “In het begin kan zo’n traject eng zijn en is er altijd wat weerstand, maar het is enorm nuttig geweest. We hebben echt ervaren en er is gevisualiseerd wat er nu leeft en waarmee we aan de slag moeten. Ik zou iPM aan iedere onderwijsinstelling aanraden!”

Wil je echte bewustwording creëren in je teams, dan moet je dit traject gaan volgen. Ik merk aan de teams een grotere mate van zelfbewustzijn sinds de sessies.

-Collegedirecteur Cantor Versluis
Terug naar overzicht
Kom in contact!
Rose-Marie Manders
rosemarie.manders@ipmpartners.com0610964348
Kom in contact!

KPI’s die wél werken

Van strategie naar uitvoering; hoe prestatie-indicatoren kunnen helpen.

Gerelateerde artikelen

Blog
Hoe ROC De Leijgraaf de kwaliteitszorg een forse impuls geeft
Blog
Minder werkdruk in het onderwijs met de digitale onderwijsassistent
Onderwijs
Ster College VAVO: Eilanddenken