Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
Samen met het Varendonck College maken we een prachtige toekomst voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs
Deel deze klantcase

Samen met het Varendonck College maken we een prachtige toekomst voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs

Het Varendonck College is een brede scholengemeenschap, waar leerlingen alle bestaande typen regulier voortgezet onderwijs kunnen volgen. Van praktijkonderwijs tot tweetalig gymnasium, bij het Varendonck College zijn alle leerlingen welkom. De school maakt onderdeel uit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en heeft een vestiging in Asten en Someren. De directie van het Varendonck College was bezig met het ontwikkelen van het schoolplan en stond voor de uitdaging om deze weer meer levend te krijgen in de school. In een tijd van corona, waarbij iedereen thuis werkte, was de directie zoekende om een goed schoolplan neer te zetten en daar de collega’s op een leuke manier bij te betrekken. Daarom hebben ze iPM gevraagd om mee te denken het schoolplan levend te maken in de school.

Opstart met online inspiratiesessies

iPM Partners is gestart met een vijftal online inspiratiesessies om te kijken in hoeverre het schoolplan al leefde binnen de organisatie en met name stil te staan bij de mooie ontwikkelingen die al in de school gaande waren. Dit begon klein met naast de directie ook een kleine groep enthousiaste collega’s die actief wilden meedenken en is later uitgebreid met alle schoolleiders voor een gezamenlijke stip op de horizon. Rose-Marie Manders (iPM Partners): “Het is belangrijk om daarbij te kijken naar welke mensen willen hier graag over mee denken? Maar ook wie moeten ermee aan de slag?” In deze online inspiratiesessies kreeg het schoolplan meer vorm en kwam de input echt vanuit de collega’s. Volgens de deelnemers gaven de sessies energie en brachten veel positiviteit.

Schoolplan zorgt voor een gezamenlijke stip op de horizon

Met behulp van allerlei werkvormen ontwikkelden we met elkaar een gezamenlijke visie, taal en plan van aanpak. Door iedereen op dezelfde manier te laten werken is de synergie en samenwerking toegenomen. Tijdens een schoolbrede bijeenkomst is het schoolplan met daarin de doelen en resultaten (de zogenoemde pijlers) gepresenteerd door de schoolleiding om de gezamenlijke stip op de horizon in beeld te brengen en draagvlak te creëren. Niet alleen de rector is ontzettend trots op het schoolplan, maar het is ook goed ontvangen door de raad van bestuur van de OMO-vereniging. Bovendien voelen de medewerkers zich veel meer verbonden met de pijlers en weten wat deze betekenen. Het schoolplan is gevisualiseerd en hangt op verschillende plekken verspreid over de school. Bij het opstellen van nieuw beleid of plannen van bijeenkomsten, wordt dit plan telkens als leidraad genomen. Collega’s worden hierdoor zelf aan het denken gezet en uitgenodigd om de regie te pakken.

iPM Partners werkt vanuit een visie. Met een moreel kompas weten zij te bemiddelen tussen de verschillende lagen van de organisatie en overeenkomstige taal te spreken. Ze luisteren écht, zijn optimistisch en zien ook de andere kant van een verhaal. Ik ben oprecht dankbaar voor jullie presentie.

– Ruud Heesen, leraar scheikunde en filosofie

Aan de slag met Teamkracht – Plan van aanpak vertalen naar de organisatie en leerlingen

Na de zomervakantie van 2021 zijn we gestart met het programma Teamkracht om het schoolplan in de organisatie (teams, werkgroepen en leiders) te implementeren. Samen werken aan toekomstbestendig onderwijs. Met de teams zijn we aan de slag gegaan om te kijken wat de pijlers inhouden en wat dit concreet voor het team en de leerlingen betekent. Maar ook of ze er al mee bezig zijn, hoe je dit vervolgens naar acties vertaalt en hoe dit zich verhoudt tot (een van) de pijlers uit het overkoepelende schoolplan. De leerling staat hierbij centraal: hoe zorgen we voor een prachtige toekomst voor onze leerlingen? De verschillende werkgroepen hebben geleid tot meer eigenaarschap en betrokkenheid.

De samenwerking met iPM geeft voor mij zowel beweging als lijn in de ontwikkeling met steeds een duidelijk resultaat. Het brengt alle kwaliteiten van een team aan het licht.

– Anne Voorn, manager onderwijs

Uitgegroeid naar een groot transitie traject

Het Varendonck College heeft last van een krimp in leerlingaantallen vanwege de demografische krimp in de regio en daarnaast had de school te maken met een verminderd imago. In plaats van dit als een belemmering te zien, heeft de middelbare school het aangepakt als een uitdaging en als kans om toekomstbestendig onderwijs neer te zetten. Een externe partij heeft geholpen bij het inhoudelijk op een andere manier vormgeven van het schoolonderwijs. Daaruit ontstond de vervolgvraag voor iPM Partners: De school verder helpen qua kwaliteitsniveau en professionalisering om die toekomstbestendige school te worden. Rose-Marie: “Het Varendonck College heeft ons omarmd als gelijkwaardige partner waar ze fijn mee samenwerken. We krijgen complimenten over ons zijn en onze bijdragen. Zo zei de directeur een keer: Jullie brengen echt Joie de Vivre in de school.”

In ingewikkelde veranderingsprocessen waarbij bijvoorbeeld een schoolplan tot leven moet worden gebracht, is iPM Partners dé begeleider die je in je school wilt hebben. Ze gaan naast je staan, helpen je de route uit te zetten en gaan samen met je school op weg. Ze begeleiden je proces vanuit de inhoud, zijn aanwezig en doen alles met licht, lucht en humor. En uiteindelijk helpen ze je school om het zelf te doen.

– Irma van Nieuwenhuijsen, rector Varendonck College

In verbinding, inspirerend en met energie

Het Varendonck College had de behoefte om meer met elkaar in dialoog te gaan op een aanmoedigende stijl. Ook dat is gelukt, er hangt een positieve sfeer in de school en mensen durven veel meer met elkaar te spreken over wat er al goed gaat en ook over wat er nog beter kan voor het onderwijs en vooral ten gunste van de leerlingen. Irma: “Je merkt dat er meer energie in de organisatie is. Daarnaast heeft de iPM aanpak optimisme en vertrouwen in de eigen veranderkracht opgeleverd.” Waar mensen het in juli 2021 nog lastig vonden om hun succesverhalen te delen, zien we nu dat er jaarlijks ToV-dagen (Trots op Varendonck) worden georganiseerd om de behaalde successen te delen en benoemen.

Fleur Verhagen (iPM Partners): “Bijzonder om te zien welke impact we samen maken. Mensen voelen zich veiliger en vertrouwder om naar voren te stappen en met ideeën te komen. Er komt veel meer input vanuit de teams, hier wordt naar geluisterd en meegenomen in de verdere ontwikkeling van de school. Zo maak je samen onderwijs en creëer je een klimaat waarin leerlingen zich goed en met plezier kunnen ontwikkelen.

Varendonck Vooruit!

Het ontwikkelingsproces ontstond vanuit een kleine vraag, maar is na 2 jaar nog steeds bezig en inmiddels verspreid over de hele organisatie. Ook in 2022-2023 gaat iPM Partners verder met het begeleiden van de teams. “De volgende stap is het daadwerkelijk opstellen van teamdoelen en de teams leren om volgens de kwaliteitscyclus te gaan werken. Daarnaast gaan we met de werkgroepen aan de slag om te leren hoe je (verbeter)projecten oppakt en zorgt voor een succesvolle vertaling naar het werken in de klas of op school. Hoe je elkaar daarin kunt meenemen en kartrekker kunt zijn. Kijken hoe verbeteringen uit het dagelijkse werk, maar ook dingen die schoolbreed verbeterd worden een goede plek in de school krijgen”, aldus Rose-Marie.

Met het Varendonck maken we, onder begeleiding van iPM Partners de transitie naar een professionele cultuur. Naast hun kennis, expertise en creativiteit geven Rose-Marie en Fleur veel vertrouwen in eigen kunnen en helpen zij de organisatie richting zelfredzaamheid. Zij verstaan de kunst om een ingewikkeld traject als een cultuurverandering ook gewoon een interessant en leuk proces te laten zijn.

– Vincent van der Cammen, manager onderwijs
Terug naar overzicht