Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
113: zet iPM-aanpak in om groei en maatschappelijke rol succesvol hand in hand te laten gaan
Deel deze klantcase

113: zet iPM-aanpak in om groei en maatschappelijke rol succesvol hand in hand te laten gaan

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. In 2009 is de organisatie gestart en inmiddels werken er 300 medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Naast het verlenen van hulp houden zij zich ook bezig met onder andere het doen van onderzoek, het delen van kennis over suïcidepreventie en het vergroten van bewustzijn van Nederlanders over dit onderwerp.

De betrokkenheid en bevlogenheid binnen de organisatie is ontzettend groot. Door de omvang van de organisatie ontstond er een grotere behoefte aan afstemming en focus. Hoe zorg je dat je effectief en efficiënt blijft samenwerken richting de missie: een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord? Dit was de reden voor 113 om met de iPM-methode aan de slag te gaan.

Behoefte aan structuur en focus

Met de snelheid waarin de omvang van de organisatie tot stand is gekomen, ontstonden diverse vragen. Hoe kunnen we concreet onze resultaten meten en met elkaar delen? Hoe zorgen we ervoor dat teams maximaal bijdragen aan het hogere doel? Hoe creëren we een verbetercultuur waarin we het maximale uit elkaar halen? Om als organisatie toekomstbestendig te zijn zonder het maatschappelijke doel uit het oog te verliezen was een duidelijke structuur en focus nodig. Monique Kavelaars, Raad van Bestuur 113: “De behoefte is groot om het zo simpel mogelijk te houden en duidelijker te prioriteren. Streefwaarden helpen ons daarbij!” Om deze redenen werd er een beroep gedaan op iPM Partners.

De behoefte is groot om het zo simpel mogelijk te houden en duidelijker te prioriteren. Streefwaarden helpen ons daarbij!

– Monique Kavelaars, Raad van Bestuur 113

Vormgeven gezamenlijke aanpak

De samenwerking tussen 113 en iPM Partners is gestart met het bepalen van een gezamenlijke  aanpak. Samen met het MT hebben we het programma vormgegeven, waarbij we zijn gestart met drie pilot teams. Per team keken we wat de precieze activiteiten waren, wanneer het team succesvol is en hoe en op welke manier resultaten worden gedeeld met het team. Hier was veel aandacht voor hoe je zorgt dat je het maximale uit elkaar haalt als team. Tegelijkertijd zijn we met het MT aan de slag gegaan om klantketens en bijbehorende streefwaarden te definiëren. Stap voor stap hebben we dit verder ingevoerd. Een stuurbord werd opgesteld om met elkaar de juiste gesprekken te voeren. Ook diverse kartrekkers en de projectleider zijn opgeleid in de iPM methodiek.

iPM biedt prettige begeleiding en denkt mee in de complexiteit van onze organisatie.

– Stefanie Michelis, projectleider 113

Voor doen, samen doen, zelf doen

Met dit programma hebben we samen een goede basis gelegd. Wij werken volgens het principe voor doen, samen doen, zelf doen. 113 is nu dan ook zelf in staat om de ingezette koers verder vorm te geven en te implementeren. Zo zijn ze nog beter in staat hun missie te realiseren.

We zijn er als iPM Partners trots op om onze bijdrage te leveren bij zo’n mooie en waardevolle organisatie als 113.

Terug naar overzicht