Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
Blog 2: Klaar voor de start
Deel dit artikel

Blog 2: Klaar voor de start

Mijn boodschappen nog doen en straks de vuile was. Mijn haar dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Misschien kent u het nog. Het lied van Toontje Lager uit de jaren tachtig. Het is vandaag de dag zeker nog actueel. De waan van de dag regeert. Ook op het werk. De consequentie: de aandacht gaat uit naar korte termijn zaken. De structurele oplossing verdwijnt naar de achtergrond.

Deze waan van de dag wordt voor een groot deel veroorzaakt door gebrekkige samenwerking in de keten. Overdrachten gaan mis en veel tijd gaat verloren door extra handelingen of hersteltijd. Is dit opzet? Zeker niet. De besturing is namelijk zo ingericht dat iedere afdeling voor zijn eigen resultaat moet gaan. Besluiten, processen en gedrag zijn dus afgestemd op het afdelingsbelang. Het gevolg is een gebrekkige samenwerking tussen alle schakels in de keten.

Gelukkig worden steeds meer organisaties zich bewust van het feit dat de inrichting van de besturing debet is aan ‘’de waan van de dag’’ en zijn zij bereid te investeren in een andere manier van (samen)werken: Integraal Performance Management (iPM). iPM is een structurele oplossing. Een oplossing die organisaties beter laat samenwerken door de ogen van hun klanten. De waan van de dag neemt af en er komt ruimte voor andere dingen waardoor innovatie en creativiteit toenemen. iPM is geen quick fix, maar structureel. Het is een nieuwe manier van werken die terug te zien is in hoe KPI’s worden opgezet, hoe een meeting-structuur wordt ingericht en hoe leiders hun team aansturen.

Zet eens een groene bril op!

In de voorbereiding is het bewust positief en waarderend kijken naar uzelf en uw omgeving een belangrijke stap. En daarbij hoort het identificeren van zaken die u al goed ziet gaan. Dus: het opzetten van uw groene bril. Het helpt enorm als u waarderend naar uzelf en uw omgeving kijkt. Dit laadt u op, het maakt u meer open qua houding, het maakt u meer zelfbewust en laat uw creativiteit opbloeien. Met management teams of een leidende coalitie het laten benoemen van passies en trots geeft een boost!

Intrinsieke motivatie is veel duurzamer dan extrinsieke motivatie. Al vanaf de voorbereidingen is het dan ook cruciaal om vanuit gedeelde wensen, waarden en gedrevenheid iets te ondernemen. Dit vergroot de onderlinge verbinding en ook de kans om vol te houden.

Voor iedere organisatie zijn andere aspecten die aandacht vragen in de voorbereiding. Daarbij zijn de meer projectmatige vragen zoals scope, deelnemers en planning uiteraard van belang. Maar er is meer. Uit onze ervaring blijkt dat het loont om vragen te stellen die leidinggevenden en medewerkers meer bewust maken van het waarom en die de onderlinge verbinding versterken. Dan zijn zij in staat om met kracht te zeggen: wij zijn er klaar voor!

De opgedane kennis en competenties zullen voortdurend worden benut en verrijkt.

Peter Geelen – iPM Partners

De 5 basisvragen

Kan iedere organisatie zomaar starten met iPM? Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. We hebben 5 belangrijke vragen om te toetsen of u klaar bent voor de start:

1. Wat zijn de ambities van uw organisatie?

U heeft met uw organisatie doelstellingen gesteld. Vaak worden die doelstellingen gebaseerd op resultaten van het voorgaande jaar op basis waarvan wordt gekeken naar het komende jaar. De doelstellingen, kwantitatief als kwalitatief, zijn afgeleid van de strategie. Maar hoe is deze strategie gekoppeld aan het allerhoogste niveau, uw ambities? Als u met uw organisatie nadenkt over het nastreven van die ambities, welke droom gaat daarachter schuil? En als u dan de vertaalslag weer maakt naar de strategie en de doelstellingen, zijn die dan in lijn met deze droom? Gaat u daarmee de impact creëren naar uw medewerkers als uw klanten? Het zijn de basisvragen die staan voor het fundament van uw organisatie. U wilt zich namelijk onderscheiden van andere aanbieders, als organisatie wendbaarder zijn en tegelijkertijd het maximale doen voor uw klanten. Door antwoord te geven op de vragen legt u de basis neer voor het realiseren van uw ambities

2. Hoe goed is de “narrative” van uw organisatie?

Waarom? Dit is een belangrijke vraag vooraf om met elkaar te verkennen. Welk verhaal is hieraan gekoppeld en helpt dit te begrijpen wat u wilt bereiken en waarom? Een “narrative” waarin ieder in eigen woorden kan uitleggen waar de organisatie voor staat, waar het naar toe wil en op welke wijze de ambities zullen worden behaald.

Ziet u de komende periode als een soort zeiltocht, waarin u gaandeweg ontdekkingen doet en uw koers bijstuurt om de beste weg te vinden naar het einddoel? Of ziet u het eerder als een reis, waarin alles vooraf is bepaald, vertaald naar een planning, mijlpalen en rolverdeling? Beide wegen kunnen naar Rome leiden, maar het is wel zo prettig als het voor iedere medewerker duidelijk is op welke wijze de eindbestemming zal worden behaald.

3. In welke leerstand bevindt uw organisatie zich?

Een bewuste keuze voor ketensturing en ketensamenwerking is een keuze voor een vernieuwde en duurzame manier van samenwerken door de ogen van uw klant. Het is een leerproces. De opgedane kennis en competenties zullen voortdurend worden benut en verrijkt. Goed om al vanaf het begin keuzes te maken hoe u al het geleerde goed kan borgen en blijven ontwikkelen.

De kern hierbij is enerzijds om het leren binnen uw organisatie te stimuleren. Dit kan worden gerealiseerd door onder meer het uitwisselen van ervaringen en best practices, maar zeker ook met anderen buiten de eigen organisatie. Anderzijds is kennismanagement cruciaal, met goed gedocumenteerd materiaal en efficiënte vindbaarheid

4. Hoe bewust is uw organisatie zich van mogelijk grote “afleidingen”?

Breng focus aan en prioriteer. Door slim te programmeren, kunnen andere geplande organisatieontwikkelingen worden versterkt. Uw organisatie weet beter waar het aan toe is en wat zij kan verwachten. Er ontstaat een collectieve focus en discipline om zaken eerst goed af te ronden alvorens aan een volgend initiatief te beginnen. Een passend en flexibel implementatieplan houdt rekening met de context van uw organisatie en hoe deze het meest effectief de reis kan inrichten. Daarin is het innerlijk kompas helder gemaakt en uitgewerkt in een missie, leidende principes en kernwaarden. Dit zijn referentiepunten die u helpen om voortdurend te kunnen toetsen of uw organisatie op koers is naar het gewenste eindresultaat.

5. Kan uw MT volmondig JA zeggen?

Neem de tijd om samen aan de startstreep te gaan staan. Deel beelden en verhalen over hoe ieder de gewenste situatie voor zich ziet en welke rol de leiding daarin neemt. Creëer volledig commitment vanuit het Management Team, waarbij wensen zijn uitgesproken en bezorgdheden zijn omgezet in randvoorwaarden voor succes.

Deze 5 vragen helpen om bewust te kunnen toetsen of uw organisatie klaar is voor iPM.

iPM Readiness

Bent u klaar voor IPM? Klaar voor de start?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, nemen wij de tijd om te verbinden en bewust te worden van wat uw organisatie echt belangrijk vindt en wat nodig is voor succes. Door middel van enkele inspirerende sessies, het opzetten van een groene bril en een IPM readiness scan, helpen wij organisaties in hun voorbereiding om uiteindelijk gezamenlijk en bewust positief te kunnen zeggen: wij zijn er klaar voor!   

We nemen u de komende weken mee in de vragen en veranderingen die wij tegenkomen in de praktijk tijdens de implementatie van iPM bij onze klanten. Vragen over de opzet en inrichting van iPM, maar ook over de beste implementatieaanpak. De volgende keer staat ‘’klaar voor de start’’ centraal:

De iPM introductie

 1. Van Planning & Control naar iPM
 2. Klaar voor de start
 3. Stellen van de juiste doelen
 4. Welke klantketens heeft mijn organisatie
 5. Rolverdeling: hiërarchie versus de keten
 6. Tactiek van de keten in beeld
 7. Customer-journey versus klantketens
 8. Hoe bepaalt u de juiste KPI’s
 9. In 10 dagen uw KPI’s op orde
 10. Overlegstructuur in iPM organisatie
 11. Effectieve prestatiedialoog en het nut van BRV
 12. Ontwikkeling van leiders en teamontwikkeling
 13. Aanmoediging als stijl om meer uit teams te halen
 14. iPM in complexe organisaties
 15. Tips voor implementatie

Nieuwsgierig? Kom met ons in contact!

We schetsen wat we vaak zien in de traditioneel gestuurde organisatie en geven aan hoe dat eruit ziet als je iPM toepast. We larderen dat met situaties en voorbeelden die we in de praktijk aantreffen. Iedere week posten we het volgende onderdeel. Wil je niets missen? Volg ons dan op LinkedIn en Facebook

Terug naar overzicht
Kom in contact!
Peter Geelen
peter.geelen@ipmpartners.com0646230617

KPI’s die wél werken

Van strategie naar uitvoering; hoe prestatie-indicatoren uw bedrijf kunnen helpen.

Gerelateerde artikelen

Blog
Blog 01: Van Planning en Control naar iPM
Blog
Aanmoedigingscultuur in plaats van aanspreekcultuur
Blog
5 Valkuilen bij KPI